Toplumsal Duyarlılık Çalışması Örneği: İnstagram’ın İnsanlar Üzerinde Oluşturduğu Algıya Yönelik Farkındalık Projesi

Yazar: hemsirelik | Tarih: 19 Haziran 2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Toplumsal Duyarlılık Çalışması Dersi kapsamında Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen Atasayar, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Metin, Arş. Gör. Dr. Hatice Uzşen, Dr. Öğr. Üye. Özge Öz Yıldırım, Öğr.Gör. Dr. Öğr. Üye. Özge İşeri, Cansev Bal danışmanlığında, 4. sınıf öğrencilerinden Gizem Çakıbey, Firdevs Uzun, Edanur Kulaç, Pınar Ölker, Asude Fatma Şahin ve Büşra Çelik tarafından gerçekleştirilen projede İnstagram’ın insanlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. “Paylaştıkların yapacakların, yaptıkların paylaştıkların olsun” sloganıyla yola çıkan proje kapsamında 08.04.2022 tarihinde ‘Sanal Perdedekiler’ adlı İnstagram hesabı oluşturuldu. Ardından ön test verilerini toplamak amacıyla 15.04.2022 tarihinde ‘İnstagram Kullanımına Yönelik Farkındalık Anketi’ paylaşıldı. 20.04.2022- 06.06.2022 tarihleri arasında grup üyeleri tarafından oluşturulan; güzellik ve beden algısı, sağlıklı beslenme, hayvanlar ve çevre kirliliğine yönelik farkındalık videoları paylaşıldı. 06.06.2022 tarihinde son test verilerinin toplanmasının ardından 77 kişinin katılımıyla proje tamamlandı. Projenin sonunda katılımcıların %98.7’i İnstagram kullanımının insan hayatındaki yeri konusunda farkındalık düzeylerinin arttığını belirtti.