Portfolyö Çalışma Grubu

Portfolyö Çalışma Grubu Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Kübra YENİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin ALTIN

Dr. Öğr. Üyesi Rüveyde AYDIN

Öğr. Gör. Dr. Belgin ŞEN ATASAYAR

Öğr. Gör. Dr. Cansev BAL

Arş. Gör. Dr. Hatice UZŞEN

Arş. Gör. Güven SONER

Arş. Gör. Nedime Gül DOĞAN ÖZDEMİR

Arş. Gör. Kübra GÜLIRMAK GÜLER

Arş. Gör. Emel GÜVEN